Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

A tehetségpontokról

A Matehetsz Tehetséghálózat csomópontjai a tehetségpontok. A tehetségpontok alapítását a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács közel tíz éve kezdeményezi és támogatja mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken.

A tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felismerése, az optimális fejlődésük segítéséhez szükséges állapotfelmérés (személyes és környezeti erősségek, gyengeségek), a tehetség-tanácsadás mind a tehetségígéret, mind a környezetében érintett pedagógus, szülő számára. A tehetségpontok további feladata a különböző adottságaikból és tapasztalataikból adódó eltérésekre épülő, hálózatban való együttműködés. A tehetségpontok célja, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak,  valamint az érintett pedagógusoknak és szülőknek a fiatal tehetségének felismeréséhez és kibontakoztatásához. Ennek érdekében a tehetségpontok juttassanak el hozzájuk minél teljesebb és minél személyesebb információkat a különböző tehetséggondozó lehetőségekről. A tehetségpontok figyelemmel kísérik az intézményi/szervezeti, települési, térségi és a regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket és segítik ezeket abban, hogy minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel. Helyi integráló szerepük mellett pedig maguk is részei a Matehetsz Tehetséghálózatnak, melyben a csomópontok szerepét töltik be az információk áramlásában és feldolgozásában.

Tehetségpont alapítása

A tehetségpontok létrejöttében a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezése és támogatása mellett döntő tényező az önkéntesség és az önálló, helyi kezdeményezés. A tehetségpontok megalapítása alapvetően egy vagy néhány, a tehetségsegítés ügye iránt elkötelezett emberen múlik. A tehetségpontokat bármilyen helyi szerveződéshez (civil szervezet, önkormányzat, iskola, egyházi intézmény stb.) kötni lehet. Rendkívül lényeges azonban, hogy a szervezet integráljon minél több helyi, a tehetséggondozásban megmozgatható szakembert. Mára már a Kárpát-medence egészét behálózták a tehetséggondozás legkülönbözőbb területein működő tehetségpontok. A korábban létrejött tehetségpontok felkarolják az újabb kezdeményezéseket, segítik az újabb tehetségpontok alapítását. Ennek köszönhető a hálózat folyamatos bővülése, a tehetségpontok számának gyors és egyre gyorsuló ütemű növekedése. A hálózatépítés célja, hogy a Kárpát-medence minden magyarlakta térségében, a leghátrányosabb helyzetűekben is legyenek olyan pontok, amelyeken az induló tehetségek megvethetik a lábukat, és ahonnan kiindulva utat találhatnak az érvényesüléshez.

Tehetségpont regisztrációja

A tehetségpontok csak egymással együttműködve, hálózatos formában tudnak létezni, hiszen tevékenységük egyik alapvető eleme a folyamatos információcsere. Az információcsere, az információ-közvetítés kétirányú. Az egyik irány a helyi értékek (tehetséges fiatalok, mentorok, kezdeményezések, jó példák, a segítség bármilyen formája) közvetítése az ország többi részébe, a másik pedig a máshonnan származó értékek befogadása és alkotó alkalmazása a tehetségpont környezetében. A hálózatba kerülés feltétele a tehetségpont regisztrációja. A regisztrációs adatlap kitöltésének egyik legfontosabb eleme, hogy a szervezet működésére, felépítésére, kapcsolatrendszerére vonatkozó adatok megadása mellett a leendő tehetségpontnak saját maga és környezete számára meg kell fogalmaznia a küldetését, vagyis választ kell adnia arra a kérdésre, hogy mi teszi őket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre?

A tehetségpontok Kárpát-medencei hálózata több mint 1200 szervezetet, intézményt számlál. A már működő és a hálózathoz csatlakozni kívánó jövendőbeli tehetségpontok gördülékenyebb kiszolgálása és a korszerű kapcsolattartás érdekében 2013. június 1-jétől online regisztrációs és adatkezelő rendszert vezettünk be. A tehetségpontok regisztrációjához kérjük, kattintson ide:

Belépés a Tehetség hálózat - online adatkezelő rendszerbe