Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Tehetségpont regisztráció – Adatkezelési hozzájárulás és a tehetségpont által vállalt feladatok

1. Adatkezelés

a) Az adatközlő oldalakon megadott személyes adatokat a Matehetsz a 2011. évi CXII. törvény szerint kezeli.

Az egyes mezőkben a természetes személyek adatainak a közlése önkéntes, de azok megadása nélkül nem lehetséges a tehetségpont nyilvántartásba vétele. Az adatok közlésével az adatközlő hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatokat a Matehetsz mint adatkezelő az általa kezelt honlapok működtetése céljából használja, megjelenítse.  A nem publikusként megjelölt adatokat a Matehetsz nem hozza nyilvánosságra, azokat csak a Matehetsz tisztségviselői, alkalmazottai ismerhetik. A közölt adatokat a Matehetsz nem kapcsolja össze más forrásból származó személyes adatokkal. A közölt személyes adatok törlése vagy módosítása az érintett által a tehetsegpont [at] tehetseg.hu e-mail címre küldött e-mailben bármikor kérhető. Amennyiben a tehetségpont Kapcsolattartó/Képviselő „kötelező” adatait törlik új személyi adatok bejelentése nélkül, az egyben a tehetségpontnak a nyilvántartásból történő törlését is jelenti – ha ehhez a tehetségponthoz más Kapcsolattartó/Képviselő korábban nem volt hozzárendelve. Az adatkezeléssel érintetteknek joga van felvilágosítást kérni a Matehetsz-től a személyes adataik kezeléséről. Amennyiben a kért információra 30 napon belül az érintett nem kap kielégítő választ, úgy ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Matehetsz jelen adatkezelésének nyilvántartásin száma: MATEHETSZ-3/2023

Tehetségpont és Tehetségsegítő Tanács regisztráció adatkezelési tájékoztató

b) Kapcsolattartó/Képviselő esetén a név, telefonszám és e-mail cím kötelezően publikus adat!

 

2. A tehetségpont kapcsolattartójaként/képviselőjeként vállaljuk a következőket:

a) összegyűjtjük és összefogjuk a hatókörünkben lévő (azaz intézményi/szervezeti, helyi, térségi és regionális) tehetségsegítő kezdeményezéseket, az ilyen kezdeményezésben aktív és ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és erőforrásokat;

b) részt veszünk a tehetségpontok hálózatában: (1) a többi tehetségponttól érkező információkat saját hatókörünkben terjesztjük, azokkal a hozzánk fordulókat megismertetjük, (2) saját magunk által szervezett, illetve a hatókörünkben lévő, a tehetséggondozással kapcsolatos eseményekről és lehetőségekről informáljuk a többi tehetségpontot;

c) folyamatosan keressük az együttműködést a tehetségsegítésben érintett környezetünk minden tagjával;

d) a hozzánk fordulóknak pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítséget biztosítunk az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében vagy saját erőnkből, vagy külső segítség bevonásával;

e) törekszünk a tehetségpont anyagi fenntarthatóságára, önfenntartásra, a tehetségpont működésének folyamatos biztosítására, erőforrások keresésére és bővítésére;

f) részt veszünk munkánk eredményességének és hatékonyságának ellenőrzésében, magunk is törekszünk visszajelzések szerzésére arról, hogy tanácsadó, tehetséggondozó munkánk mennyire volt eredményes és hatékony;

g) munkánkban megteremtjük és megőrizzük a személyes és „civil jelleget”, azaz elkerüljük a hivatalszerű, bürokratikus működést;

h) a tehetségpont adatait az online felületen frissítjük;

i) tanúsítjuk, hogy a tehetségpont működésének elindításához rendelkezünk a fenntartó hozzájárulásával (költségvetési intézmény esetén), illetve a megfelelő testületek jóváhagyásával (civil és más szervezetek esetén).