Menü megnyitása

Díjak, kitüntetések tanárok számára

Apáczai Csere János-díj 
Az oktatási miniszter adományozza pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók számára kiemelkedő oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért évente egyszer a Pedagógus Napon, június 1-én legfeljebb 3,0 az alap- és középfokú oktatásban, és legfeljebb 30, a felsőfokú oktatásban tevékenykedő személy részére. A díjazott Kiss Nagy András szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap hatszorosa. A díjazás javaslat alapján történik, a felterjesztés helye az OKM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága, határideje az adományozást megelőző év november 20-a.
 
Bay Béla-díj
A Bay Béla-díjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozza a kiemelkedő edzői tevékenységet és jelentős nevelő-oktató munkát, és a kiemelkedő teljesítményt elérő sportolókat felkészítő sportszakemberek részére, valamint kiemelkedő teljesítményt nyújtó edzők életművének elismerésére. A díjat a Magyar Sport Napján, május 6-án adják át évente legfeljebb négy díjazottnak. A díjazott Szabó Géza ötvösmester alkotását és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke a mindenkori illetményalap tizenkétszerese. A felterjesztés helye a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma.
 
Bolyai János Alkotói Díj 
A Bolyai János Alkotói Díj olyan magyar állampolgárságú vagy magyar származású személynek adományozható, aki nemzetközi szinten is kimagasló eredményt ért el a tudományos kutatás, fejlesztés, utánpótlás-nevelés területén, valamint ezek eredményeinek a társadalmi-gazdasági életben való hasznosítása terén. A díjat kétévente adják át, adományozásáról 15 tagú díjbizottság dönt, melynek tagjai a magyar tudomány elismert képviselői – hét tagot a Magyar Tudományos Akadémia, hét tagot az alapítók jelölnek – a tizenötödik tag, a bizottság elnöke pedig a mindenkori magyar köztársasági elnök. A díj 100 ezer euró pénzjutalommal jár. A díj feltételeiről részletesen itt.
 
Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj
A „Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért” díjra a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző szakemberek, tehetségsegítők és tehetséggondozó szervezetek erkölcsi és anyagi elismerésére van lehetőség. Az EMMI kezdeményezésére a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásáért felelős szervezet, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet meghívásos pályázatot írt ki a szakmai elismerés szempontrendszerének kidolgozására és a díj odaítélésével kapcsolatos teendők koordinálására. A feladat ellátására 2014. végéig a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) kapott felkérést azzal, hogy a hazai és határon túli Tehetségpontok több mint 1000 tagot számláló hálózatán keresztül érje el a jelölésre legméltóbb szakembereket. 2015 óta a felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságához tartozó Új Nemzedék Központ a Nemzeti Tehetség Program keretében teszi közzé. A díj öt kategóriában kerül átadásra: kiváló tehetséggondozó, kiváló tehetségfejlesztő, kiváló tehetségsegítő, kiváló tehetséggondozó szervezet, életműdíj. 
 
Brunszvik Teréz-díj
Az oktatási miniszter adományozza kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért, valamint az óvodapedagógus képzésben kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére. A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) vagy a bölcsődei ellátás területén végzett szakmai munkáért járó elismerés tekintetében a Család Nemzetközi Napja (május 15.) alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb huszonöt adományozható azzal, hogy öt díjazott a család- és ifjúságügy területéről kerül kiválasztásra. A díjazott Lebó Ferenc szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap hatszorosa. A díjazás javaslat alapján történik, a felterjesztés helye az OKM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága, határideje az adományozást megelőző év november 20-a.
 
Eötvös József-díj 
A díj azoknak a kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett. A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb négy adományozható azzal, hogy két díjazott a köznevelés területéről, két díjazott a felsőfokú oktatás területéről kerül kiválasztásra. A díjazott Kutas László szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap tizenhatszorosa.. 
 
ERICSSON-díj
Az "Ericsson a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" díjat 2 matematika- és 2 fizikatanár nyerheti el, és egyenként 250.000 Ft-tal jár. Olyan tanárok kaphatják, akiknek tanítványai a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok vagy az ABACUS versenyein, vagy a Varga Tamás-, Kalmár László-, Arany Dániel-matematikaversenyek, matematika- vagy fizika-OKTV, Öveges József-, Jedlik Ányos-, Mikola Sándor-, Szilárd Leó-fizikaversenyek, a Nemzetközi Matematika vagy Fizika Diákolimpiák, a Kürschák József matematikai tanulóversenyek vagy az Eötvös Loránd fizikaversenyek valamelyikén a 2008-2009-es tanévtől kezdődően elnyerték az első öt díj egyikét. A díjakat a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány ítéli oda, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ericsson-díjbizottságainak ajánlása alapján. Részletek itt olvashatók.
 
Európai Nyelvi Díj
Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén. A program hazai lebonyolítója a Tempus Közalapítvány. A nyertes pályázatot benyújtó intézmények és megjelölt partnereik oklevelet kapnak, valamint a díjazottak között 500 000 forint kerül kiosztásra. Az anyagi támogatás a