Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Interjú Szakolczai Ildikóval a Verebély Tehetségpont tevékenységeiről

2024. január 11.

Idén ősszel nagyon kedves meghívást kaptunk, amit örömmel el is fogadtunk, az egyik budapesti, akkreditált kiváló tehetségpont képviselőjétől, az intézményük jeles eseményére. Szakolczai Ildikóval beszélgettünk az iskola tehetséggondozó múltjáról és jelen tevékenyégeiről.

Kérlek, mutasd be az iskolátokat röviden!

Iskolánkban, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Technikumban több évtizedes múlttal rendelkezik a tehetséggondozás. A kiemelkedő képességű, motivált tanítványainkkal - az érdeklődési körüknek megfelelően - foglalkoztunk korábban, és foglalkozunk ma is. Negyed évszázadra visszatekintve, munkánk hatékonyságát jelzik például az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken elért dobogós helyezéseink, a felsőfokú oktatási intézményekbe bejutott diákjaink teljesítménye, illetve az iskolánkból induló középfokú és diplomás szakemberek helytállása a munka világában. Technikumunk elsődleges feladata, hogy az elektronika és elektrotechnika, informatika és távközlés, valamint rendészet és közszolgálat ágazaton speciális kompetenciákkal rendelkező szakemberek képzését megalapozza. Ezen gondolat jegyében működünk együtt tehetségígéreteinkkel, tehetséges tanítványainkkal.

Hogyan kezdődött a kapcsolatod a tehetséggondozással, a MATEHETSZ-szel?

25 évvel ezelőtt, fiatal pedagógusként, csodálattal hallgattam két akkori diákunk beszámolóját, akik a Konstruktőri Versenyen 3. helyezést értek el. Mi már akkor is foglalkoztunk robotikával. Azután eltelt egy bő évtized, és megtiszteltetésnek éreztem, amikor én lettem a tehetséggondozó munkacsoportunk vezetője. Biológia-kémia-matematika szakos tanárként egy olyan alkotói műhelyt álmodtam meg, amelyben az oktatók, műhelyvezetők szoros kapcsolatot tartanak, tapasztalatot cserélnek, a szakmai tantárgyakat tanítókkal: a villamosmérnök-, informatikus- és rendész kollégákkal, valamint a villamosenergia-ipar, a programozás, a rendvédelmi szervek és közszolgálat területein elismert szakemberekkel, annak érdekében, hogy tanítványaink készségei és képességei, személyiség tulajdonságaik az érdeklődéseiknek megfelelően fejlődjenek.
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségével 2011. júniusában vettük fel a kapcsolatot, és először regisztrált, majd akkreditált Tehetségpont lettünk. Büszkék vagyunk arra, hogy eredményeink elismeréséül a 2015-16-os tanévet már Akkreditált Kiváló Tehetségpontként kezdhettük meg.

Miért tartottad/tartjátok fontosnak, hogy részt vegyetek a minősítési eljárásban és akkreditált tehetségpontként működjetek?

A MATEHETSZ szakértői három évente vizsgálják tevékenységünket a tehetségazonosítás, tehetséggondozás és tehetségtanácsadás szempontjából. Személyes látogatásuk során interjúk és dokumentumelemzések után alkotják meg véleményüket. Tehát csak olyan tehetségpont kap ismételten kiváló minősítést, amelynek munkája átlátható, módszerei hatékonyak, ahol a lelkes diákok valódi fejlesztést, támogatást kapnak. Ez a visszacsatolás nagyon fontos számunkra.
Munkánkat a Matehetsz sokoldalúan segíti az akkreditációs időszakon kívül is. Például közvetítésükkel megismerhetjük más tehetségpontok jó gyakorlatait, online workshopokon, konferenciákon a téma iránt elkötelezett szakértők közreműködésével cserélhetünk gondolatot, a Tehetségnapokon együtt ünnepelhetjük a Kárpát-medence legkiválóbb gyermekprodukcióit, sokoldalú partneri együttműködéseket alakíthatunk ki, valamint pályázatok, szakmai tanulmányutak lehetőségét is kínálják. Olyan maradandó élményeket szerezhetünk, mint például találkozás J.Mönks professzorral, vagy együttműködés Bagdy Emőke pszichológus asszonnyal.

Mennyire változott az évek során a tehetségsegítő munkád? Mitől tudsz feltöltődni, mi ad erőt a munkához, megújuláshoz?

Céljaink változatlanok. Minden egyéb viszont folyamatosan változik: a tanítványok, az együttműködés területei, a választott, feldolgozott témakörök, a személyiséghez illeszkedő módszerek, a hatékonyságot eredményező folyamatok, a társadalmi elvárások, a tehetségek kibontakozását segítők köre, illetve a tapasztalatszerzés, szakmai fejlődés miatt minden tehetséggondozást végző pedagógus.  Napjaink új kihívásokat, örömöket és csalódásokat tartogatnak. Attól felemelőbb érzés viszont nem létezik, mint amikor a rögös út végén látjuk a közös munkánk eredményét, a már felnőtté vált diákjaink sikereit.

Melyik programjaitokra vagytok a legbüszkébbek? Melyik a legújabb és melyik az, amelyik már évek óta jelen van az intézményetekben?
Mutatsd be a konkrét eredményeiteket!

Tehetséggondozó műhelyt szinte minden területen működtetünk, Lehetőséget kínálunk tanítványaink számára képességeik kibontakoztatásához: a logikai-matematikai terület mellett természeti, irodalmi, nyelvészeti, művészeti, testi-kinesztetikus, intraperszonális és interperszonális műhelyeket működtetünk.
Az alábbi tehetségműhelyeinket és programjaikat évek óta ajánlani tudjuk:
• LiteraTúrázók – az irodalom és a társművészetek révén komplex személyiségfejlesztés – ifj. Szabó László vezetésével;
• Logika – gondolkodtató, kreativitást igénylő matematikai-logikai feladatok megoldása – Bodó Beatrix, Rónási Katalin;
• Természettudományi – a természet megismerése, összefüggések feltárása gyakorlatközpontúan, kísérletekkel, terepmunkával – Szakolczai Ildikó;
• Robotika – a műszaki és informatikai tudásbázis összekapcsolása – Steyer Zalán;
• PenDroid - okostelefonra játékprogram tervezés – Juhász Zoltán;
• Rendészet – önvédelmi és intézkedéstaktika magas fokon – bemutatók – Támcsu Tibor, Mersitz Tibor;

• Sport tehetségműhelyek – labdajátékok, atlétika, torna, küzdősportok – Póser Antal koordinálásával.


A tehetséggondozásban sok tanítványunkra vagyunk büszkék, komoly fejtörést okoz, hogy melyik területeket emeljem ki. Vannak világ-, európa és országos bajnok sportolóink; egyéniben és csapatban, humán és reál területen helyezést elértek, országos szaktudományi és szakmai versenyeken döntős és dobogós helyezést elért diákjaink. Az elmúlt egy évben - a legnagyobb sikerek közül - néhány példát említenék:
• 12. osztályos tanulónk több éven keresztül szép eredményeket ért el az Implom József Helyesíró Verseny Kárpát-medencei döntőjében;
• A Szakma Sztár Versenyen elért első helyezésre nagyon büszkék vagyunk, diákunk a mezőny legjobbja volt erősáramú elektrotechnikus tanulóként.
• A PenDroid versenyen csapatunk 3. helyezést ért el. Minden évben sikerül megszereznünk az első három helyezés valamelyikét.
• A sport tehetségműhelyünk diákjai is több alkalommal állhattak a dobogó tetejére íjászat EB-n, erőemelés/fekvenyomás országos bajnokságon, Thai Box különböző országos és európai versenyén. A Diákolimpián a fiú csapatunk távolugrás és magasugrás versenyszámban aranyérmesek lettek, a lányok ezüstérmesek.

Hogy viszonyulnak az iskolában tanító, oktató kollégák a tehetséggondozó munkához?

A tehetségazonosításban és a tehetséggondozás egyes részfeladataiban szinte minden szaktanár, osztályfőnök közreműködik. Szerencsések vagyunk, mert az iskolapszichológus, külsős szakemberek, tehetséghálós partnereink és az iskolavezetés segítik a tehetséggondozó munkacsoport tevékenységét.
Mai rohanó világunkban egyre kevesebb az idő diákjaink mélyebb megismerésére. A tehetséggondozás összeforr a kreativitással, az innovációval is. Csakis akkor vagyunk képesek a megszokottól eltérő gondolkodású tanulókat fejleszteni, ha mi magunk is felkészültek és nyitottak vagyunk. Nem minden pedagógus tudja felvállalni ezt a feladatot olykor a 8-9. órában, vagy hétvégén, a szabadideje terhére. Elismerésre méltó azon kollégáim teljesítménye, akik évről-évre töretlen lelkesedéssel, színvonalasan végzik tehetséggondozó munkájukat. Technikumunkban támogató a környezet, amely nélkülözhetetlen az eredményes tevékenységünkhöz.