Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Új időszak a Matehetsz életében

2024. május 8.

Tanév végi beszélgetés Bajor Péterrel

2009-ben, 15 évvel ezelőtt kezdett dolgozni a Matehetsznél, ekkor indultak el az Európai Uniós-támogatású tehetségsegítő projektek. Ez volt a Nemzeti Tehetség Program gyakorlati indulása is, az NTP-pályázatok történetének kezdete. Visszatekintve: mik azok a programok, tevékenységek, amiket kiemelne, amik meghatározták a szervezet elmúlt másfél évtizedét?

Gyönyörű időszak volt, az én életemnek is meghatározó szakasza. Csak néhány adatot emelek ki. A mi közreműködésünkkel több mint 100 ezer gyermek, tanuló, fiatal részesült egyéni vagy csoportos támogatásban, fejlesztésben. 2010 és 2022 között 35 ezer pedagógus résztvevővel szerveztünk ingyenes továbbképzéseket, ezekhez kapcsolódóan 40 szakterületen szakkönyveket is megjelentettünk, ezeket több tízezer példányban ingyenesen terjesztettük. A tehetség kézikönyve mára a Matehetsz szakmai munkájának jelképévé vált.

A tehetséghálózatunknak mintegy 1500 köznevelési, felsőoktatási, közművelődési, civil szervezeti tagja van jelen a tehetségtérképen; az akkreditációs folyamat vállalása az aktív tehetségpontok számára fontos minőségbiztosítást és tekintélyt jelent.

A legbüszkébb arra vagyok, hogy a nagy volumenű, hiteles, jó minőségű munkánk nyomán jelentős társadalmi bizalom alakult ki a tehetségsegítés körül. Ennek érdekes mutatószáma, hogy 2011 és 2017 között 300 és 350 ezer között volt az adóegyszázalékot felajánló állampolgárok száma. Ma már a közvélekedés széles köreiben természetes, hogy a Nemzeti Tehetség Programnak pozitív törekvései vannak, hogy érdemes részt venni a civil szervezetek programjaiban, és hogy egy települési vagy vállalati ösztöndíj jogos és méltó felajánlás a fiatalok számára. A médiában is egyre nézettebbek a tehetség témakörével foglalkozó riportok, műsorok. A Matehetsz által elindított Bonis Bona Díjnak komoly tekintélye van a pedagógusok és szülők körében.

Hogyan látja a Matehetsz mostani helyzetét, szerepét?

Érdekesen korszakolható az eddigi történetünk. A Matehetsz 2006-os megalakulása utáni évek a felkészülést jelentették: a szakmai teendők összegzése mellett az Országgyűlés széles politikai konszenzussal elfogadta a Nemzeti Tehetség Programot. 2010 és 2015 között a tehetségsegítés meghatározó feladatait a Matehetsz láthatta el (a Magyar Géniusz Programot és a Tehetséghidak kiemelt projektet is ideértve). 2016-tól a Nemzeti Tehetség Központtal (mint minisztériumi háttérszervezettel) együttműködésben szervezeti, földrajzi és mennyiségi szempontok szerint is jelentősen kiterjedtek az általunk ösztönzött tevékenységek, programtípusok.

Kiváló fejleménynek tartom az intézmények újabb tehetségsegítő hálózatait (pl. Minősített Tehetséggondozó Műhelyek), az alapképzésekkel párhuzamos hétvégi fejlesztéseket (pl. MCC-programok), a tanulói ösztöndíj-lehetőségeket (pl. Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj), az exkluzív programokat (pl. Start Program), valamint a tehetséggondozással kapcsolatos kreatív rendezvényeket. Ha széttekintünk a Kárpát-medencében, örömmel látjuk a sokféle köznevelési, civil és vállalati tehetségsegítő aktivitást – ezeket, bármely szervezethez is kapcsolódnak, kicsit magunkénak is érezzük. Sőt, a kialakuló nemzetközi tehetséghálózatnak is motorja lehettünk: az Európai Tehetségsegítő Hálózathoz mára már 500 intézmény csatlakozott 49(!) országból.

Jelentős elismerése volt a munkánknak a Tehetségház kormányzati támogatása. Ezzel 2020 óta saját tulajdonú, korszerű infrastruktúrával ellátott épületben tudjuk koordinálni a teendőinket. 

2022-ben a Matehetsz számára is nehéz időszak kezdődött: a Tehetségek Magyarországa nevű, harmadik nagy projektünk befejeződött, a pandémia következményei és a szűkülő forráslehetőségek a Matehetsz tevékenységeire is hatással voltak – és vannak jelenleg is. Csák János miniszter úr háttértámogatásával ugyanakkor folytatni tudjuk a tehetséghálózati akkreditációt, amit – két év szünetet követően – nagy örömmel fogadnak a tehetségpontok, az iskolák és az óvodák. Az NTP-pályázatok segítségével fenntartjuk az országos szakértői hálózatunkat is. Ha csak kis létszámmal is, de tutor segítő programot biztosítunk. Igény szerint szakmai segítséget, műhelyeket adunk intézményeknek.

Újdonság, hogy a szűk anyagi lehetőségeink miatt idén nyártól költségtérítéses (rövid, de tanúsítványt adó) pedagógus továbbképzéseket fogunk indítani. Ezen a téren kiemelten számítunk a tehetségpontok pedagógusainak együttműködésére, azokra az intézményekre, szervezetekre, amelyek képzést igényelnek. Reméljük, a korábbi nagyszámú ingyenes képzéseinket követően a kollégák tolerálni fogják a megváltozott lehetőségeinket. Az idei évtől át kellett gondolnunk, át kellett értékelnünk a Matehetsz szakmai küldetését. A körülöttünk megszületett (és remekül működő) tehetségsegítő programok között a Matehetsz lehetséges tevékenységeinek új hangsúlyokat kellett adjunk.

Mik a Matehetsz számára a legfontosabb új célterületek?

A Kárpát-medencei tehetséghálózat (nemzetközi szinten is elismert) nagyszerű kezdeményezés, ezt mindenképpen gondoznunk szükséges. A Nemzeti Tehetség Program támogatásával jövőre újabb 150 tehetségpont akkreditálására lesz lehetőségünk. Az új időszakot szeptemberben fogjuk meghirdetni.

A köznevelési intézmények (óvoda, általános iskola, középiskola) tanulóinak továbbra is azáltal nyújtunk segítséget, hogy a pedagógusok tehetségfejlesztő tevékenységeit támogatjuk. Fontosnak tartjuk, hogy a szülőket is felkészítsük a tehetséggondozáshoz szükséges együttműködésre az intézmények pedagógusaival.

A pedagógus-továbbképzések terén óriási tapasztalattal rendelkezünk: ameddig nem adódik nagy volumenben más lehetőség, addig (szerény mértékű) térítéses formában szeretnénk (rövid, jellemzően 10 órás) képzéseket szervezni. Komoly tematikai választékkal fogunk jelentkezni nyáron és ősszel is, remélem, szívesen fogadják a kollégák.

Hamarosan A tehetség kézikönyvéhez hasonlatos szakmai presztízs-kiadvánnyal is jelentkezünk: „Hivatásunk a tanítás” és „Hivatásunk az óvoda” címmel beszélgetős, önreflexiós kártyajátékot fejlesztettünk, kifejezetten pedagógusok számára, saját szakmai használatra (tehát nem a gyerekekkel, tanulókkal közös játékról van szó). A fejlesztőjátékhoz kapcsolódóan igény szerint egynapos képzéseket is tartani fogunk. Meggyőződésem, hogy a kártyák használata az egyéni szakmai célok mellett jótékony hatással lehet a nevelőtestületek és nevelőközösségek együttműködésére is. A kártyacsomagok megvásárlásával az intézmények, tehetségpontok és a kollégák a Matehetsz szakmai tevékenységeit is támogatják. Szeretnénk, ha ezek a kártyák a tehetségpontok alapvető és hasznos szakmai eszközeivé válnának a jövőben!

Hogyan lesznek elérhetők a képzések, a kártyacsomagok és a kártya-tréningek?

Júliusban Budapesten, a Tehetségházban tartunk néhány képzést. Ősszel viszont szeretnénk más városokban is lehetőségeket biztosítani. De várjuk az intézményi megkereséseket is az óvodák, iskolák, fenntartók, valamint az egyházi és más pedagógiai szolgáltatók részéről. Kérjük a kollégákat, tehetségpont-kapcsolattartókat, hogy figyeljék értesítéseinket: honlap-hírleveleket, Facebook-információkat, tehetségpont-leveleket!